Промоција на проект во Центарот за сензорна терапија ,,Во мојот свет’’- Социјалните услуги треба да бидат достапни за сите граѓани

Министерката Царовска, амбасадорот на Република Бугарија Петков и градоначалникот на Аеродром, Марин го посетија Центарот за сензорна терапија ,,Во мојот свет’’, каде што ќе се реализира Проект за ран третман и терапија на деца со аутистичен спектар на нарушување, од социјално загрозени семејства.

Згрижени семејствата од Кичево чиишто домови беа поплавени

Министерството за труд и социјална политика, Центарот за социјална работа Кичево и Црвениот крст на Република Македонија денеска заедно се на терен и во обиколка на поплавените населени места во Кичево.

Министерската Царовска на средба со Нилс Мужниекс: Унапредувањето на човековите права е еден од клучните приоритети на оваа Влада

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска одржа средба со Нилс Мужниекс, комесар за човекови права на Советот на Европа, во рамките на неговата работна посета на Република Македонија. Министерката го информираше комесарот за актуелните процеси и активности на министерството, кои што ќе ја подобрат состојбата со почитувањето на човековите права во земјава.

Одржана конститутивна седница на Националното координативно тело против семејно насилство

Националното координативно тело против семејно насилство, формирано со решение на Владата на Република Македонија, денеска ја одржа конститутивната седница. Ова тело ќе има значајна улога во имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство, позната како Истанбулска конвенција.

МТСП: Извршителите нема да блокираат сметки на приматели на социјална помош

Денес, Министерството за труд и социјална политика и Комората на извршители на Република Македонија потпишаа Меморандум со кој извршителите се обврзуваат да не ги блокираат сметките на лицата – приматели на социјална помош.

Царовска подели подароци од „Волшебната елка на желби” на децата сместени во згрижувачки семејства

Министерката Мила Царовска денес во Рамстор Мол предаде десетина подароци на децата сместени во згрижувачки семејства. Овој настан е дел од „Волшебната елка на желби“ чија цел беше на децата сместени во згрижувачки семејства да им се овозможи подарок според нивните желби.

Конститутивна седница на Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување

,,Децата се најранливата категорија кога станува збор за насилство и занемарување и затоа треба да им се посвети посебно внимание и грижа’’, изјави министерката Царовска на конститутивната седница на Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување

Царовска во дводневна посета на Заводот Демир Капија - темелни здравствени прегледи, поквалитетна исхрана и подобра грижа за штитениците

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска е во дводневна работна посета на ЈУ Специјален завод Демир Капија со цел да направи личен увид во организациските промени и стручната работа, а во насока на подобрување на условите во Заводот.

Настани/најави/соопштенија

16.02.2018

Реакција во врска со наводите на Европскиот центар за правата на Ромите за случајот со штитеничка на ЈУ Завод за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение во Скопје


Министерството за труд и социјална политика одржа брифинг за медиуми во врска со случајот на Р.И., штитеничка на ЈУ Завод за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение во Скопје. Во насока на заштита на интересите и правата на детето, Министерството за труд и социјална политика се воздржува од споделување детали за случајот.

Повеќе

13.02.2018

Шведскиот премиер со благодарност до Царовска за пристапувањето кон ,,Global Deal’’

 

Република Македонија пристапи кон ,,Global Deal’’- глобално партнерство за пристојна работа и инклузивен развој, како единствен партнер од овој регион. Премиерот на Кралството Шведска, Стефан Лофвен испрати писмо до министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во кое изразува искрена благодарност за пристапувањето на Република Македонија.

 

Повеќе

9.2.2017

Промоција на проект во Центарот за сензорна терапија ,,Во мојот свет’’- Социјалните услуги треба да бидат достапни за сите граѓани

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, амбасадорот на Република Бугарија Иван Петков  и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин го посетија Центарот за сензорна терапија ,,Во мојот свет’’, каде што ќе се реализира Проект за ран третман и терапија на деца со аутистичен спектар на нарушување, од социјално загрозени семејства. Координаторот на проектот, Александар Стојановски го презентираше проектот изработен од страна на МТСП во соработка со здружението ,,Во мојот свет’’. Финансиските средства во износ од 30 илјади евра се донација од Министерството за надворешни работи на Република Бугарија.

Повеќе

04.02.2018

Згрижени семејствата од Кичево чиишто домови беа поплавени 

Министерството за труд и социјална политика, Центарот за социјална работа Кичево и Црвениот крст на Република Македонија денеска заедно се на терен и во обиколка на поплавените населени места во Кичево. 

 

Повеќе

01.02.2018

Министерката Царовска на средба со Нилс Мужниекс: Унапредувањето на човековите права е еден од клучните приоритети на оваа Влада

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска одржа средба со Нилс Мужниекс, комесар за човекови права на Советот на Европа, во рамките на неговата работна посета на Република Македонија. Министерката го информираше комесарот за актуелните процеси и активности на министерството, кои што ќе ја подобрат состојбата со почитувањето на човековите права во земјава.

Повеќе

24.01.2018

МТСП: Министерството за труд и социјална политика по промената на власта започна навремено да ги исплаќа правата за социјална парична помош

Ве известуваме дека Министерството за труд и социјална политика навремено ги исплаќа паричните надоместоци од областа на социјалната заштита и помош и нега од друго лице.

Повеќе

22.01.2018

Одржана конститутивна седница на Националното координативно тело против семејно насилство

Националното координативно тело против семејно насилство, формирано со решение на Владата на Република Македонија, денеска ја одржа конститутивната седница. Ова тело ќе има значајна улога во имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство, позната како Истанбулска конвенција. Координацијата на институциите и организациите кои се застапени во ова тело е од суштинско значење за доследно спроведување на обврските кои Република Македонија ги презеде со ратификацијата на Конвенцијата.

Повеќе

17.1.2018

Продолжува проектот „Бањско климатска рекреација на корисници на пензија“

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија продолжува со реализација на проектот „Бањско климатска рекреација на корисници на пензија“.

Сите заинтересирани пензионери, почнувајќи од 15-ти јануари па се до 16-ти февруари 2018 година, може да поднесат барање за користење на услугата во филијалите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. Право на користење на услугата имаат корисници на старосна, семејна и инвалидска пензија,  кои живеат во Република Македонија.

Повеќе

16.1.2018

МТСП: Градинките да го почитуваат Законот за заштита на децата

Министерството за труд и социјална политика испрати Допис до Јавните установи за деца-детски градинки во кој потсетува на одредби од Законот за заштита на децата. 

Имено, Министерството за труд и социјална политика ги потсетува градинките на одредбата од Законот за заштита на децата (член 12, став (4) ) со која „се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување“, а која одреба треба да биде спроведена од нивна страна. 

 

Повеќе

12.01.2018

Изготвен нов  текст на Предлогот на Закон за приватните агенции за вработување

Во последните месеци од минатата година беше изготвен нов  текст на Предлогот на Закон за приватните агенции за вработување. Во процесот беше обезбедено широко учество на сите засегнати страни, вклучително и на постоечките агенции за посредување за вработување и  агенции за привремени вработувања.

Повеќе

29.12.2017

МТСП: Извршителите нема да блокираат сметки на приматели на социјална помош

Денес, Министерството за труд и социјална политика и Комората на извршители на Република Македонија потпишаа Меморандум со кој извршителите се обврзуваат да не ги блокираат сметките на лицата – приматели на социјална помош.

„Потпишувањето на Меморандум со Комората на извршители е со единствена цел - да ги заштитиме правата на лицата кои се во социјален ризик со тоа што ќе спречиме да се блокираат нивните сметки“, изјави министерката Царовска.

Повеќе

28.12.2017

Царовска подели подароци од „Волшебната елка на желби” на децата сместени во згрижувачки семејства

Министерката Мила Царовска денес во Рамстор Мол предаде десетина подароци на децата сместени во згрижувачки  семејства. Овој настан е дел од „Волшебната елка на желби“ чија цел беше на децата сместени во згрижувачки семејства да им се овозможи подарок според нивните желби.

Повеќе

27.12.2017

Конститутивна седница на Национално координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување 

,,Децата се најранливата категорија кога станува збор за насилство и занемарување и затоа треба да им се посвети посебно внимание и грижа. Траумите од претрпено насилство и недостиг на грижа во детството, оставаат неизбришливи траги и последици во понатамошниот живот на човекот и затоа превенцијата треба да биде врвен приоритет во сите активности’’-изјави министерката Царовска на конститутивната седница на Националното координативно тело за заштита на деца од злоупотреба и занемарување. Според неа, заштитата и превенцијата  бара мултисекторски пристап, кој се овозможува токму преку работата на ова тело.

Повеќе

27.12.2017

,,Зимска бајка” и новогодишни пакетчиња за децата сместени во институции во надлежност на МТСП

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска заедно со децата сместени во институции во надлежност на Министерството за труд и социјална политика ја проследија претставата ,,Зимска бајка” која беше овозможена благодарение на актерите и вработените на Театарот за деца и младинци.   

Повеќе

25.12.2017

Царовска во дводневна посета на Заводот Демир Капија-темелни здравствени прегледи, поквалитетна исхрана и подобра грижа за штитениците

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска е во дводневна работна посета на ЈУ Специјален завод Демир Капија со цел да направи личен увид во организациските промени и стручната работа, а во насока на подобрување на условите во Заводот.

Повеќе

22.12.2017

Царовска: Родово одговорните буџети се клучни за создавање еднакви можности за жените и за мажите

,,Единствен начин да покажеме дека нашата заложба за родова еднаквост е вистинска, а не декларативна, е буџетите да станат родово одговорни’’ – изјави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на тркалезна маса на тема: ,,Стратегија за воведување на родово одговорно буџетирање- 5 години потоа’’ во организација на Министерството за труд и социјална политика и UN Women.

Повеќе

21.12.2017

Средба Царовска-Јевтиќ: Во 2018 година да го затвориме прашањето на бегалците од конфликтот во Косово 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и заменикот на премиерот и министер за заедници и враќање на Република Косово Далибор Јевтиќ остварија средба на која се разговараше за планот за враќање на граѓани од Косово кои сѐ уште се на територијата на Република Македонија како последица на воениот конфликт во 1999 година.

Повеќе

12.12.2017


Буџет на МТСП за 2018 година-повеќе пари за детски градинки и минимална плата, укинати нерационални трошоци

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска одржа прес-конференција на која го презентираше предлог буџетот на Министерството за 2018 година. Со предвидени  43 милијарди 375 милиони и 583 илјади денари, буџетот на Министерството за труд и социјална политика е со највисок износ од сите владини ресори, а најголемиот дел од средствата одат директно кај граѓаните. 

Повеќе

7.12.2017

МТСП активно ќе ја поддржува работата на Националниот совет за безбедност и здравје при работа

Mинистерката за труд и социјална политика, Мила Царовска на денешната седница на Националниот совет за безбедност и здравје при работа изјави дека активно ќе ја поддржува работата на овој значаен Совет преку Секторот за труд при МТСП, чии капацитети ќе бидат проширени со цел да се одговори на потребите и задачите. Според неа, потребно е членовите на Советот, како ветерани во борбата за подобрување на состојбите со безбедноста и здравјето на работното место,  да даваат свое мислење за сите закони и други регулативи кои се поврзани со оваа проблематика.

Повеќе

6.12.2017

Отворени три нови регионални центри за бездомни лица и проширување на постоечкиот во Скопје 

Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвен Крст за прв пат отвори три нови интервентни престојувалишта во Битола, Струга и Струмица, а ги прошири и постоечките капацитети на центарот „Момин Поток“ во Скопје. Во овие центри бездомните лица ќе може да ја поминат ноќта на топло и безбедно место, да добијат оброк и психолошка и медицинска поддршка. 

Повеќе
5.12.2107

Извршено ажурирање на веб страницата на министерството

Министерството за труд и социјална политика Ве известува дека во насока на поголема транспарентност и отчетност изврши ажурирање на официјалната веб страница www.mtsp.gov.mk со податоци кои до сега не беше пракса да се отворени и достапни за јавноста.

Повеќе

5.12.2017

Царовска: Секое дете заслужува шанса, секое дете е важно 

Поддршката на семејствата и интервенцијата во раниот детски развој е еден од врвните приоритети на Владата, изјави министерката за труд и социјална политка Мила Царовска во своето обраќање на конференцијата „Квалитетно образование - за раст и развој”. Таа потенцираше дека инвестициите во човечкиот развој играат клучна улога во економскиот успех на нацијата. Преку нив се овозможува градење на способна и продуктивна работна сила, и минимизирање на социјалните проблеми. Интервенциите во раното детство ги зајакнуваат спосoбностите на децата за учење, соработката со другите, трпеливоста и развивање на други способности кои се основа за формалното учење и социјалната интеракција во училиштето и надвор од него.

Повеќе

1.12.2017

Се решава проблемот на стечајците - врачени првите решенија за надоместок

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги врачи првите решенија на граѓани опфатени со Законот во јавноста познат како „Закон за стечајци“.

Со законот се овозможува месечен надомест од околу 7.500 денари за стечајците.

Повеќе

Медиумски активности

Бањско климатска рекреација

Известување за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за 2018 година

(мкд)    (alb)

Повици/ огласи

ЈАВЕН ОГЛАС  

за вработување во ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје: 

 

1. 2 (двајца) извршител/и на неопределено време за работно место – доктор/и по медицина или специјалист/и (по општа медицина, специјалист по медицина на трудот, специјалист по интерна медицина, специјалист неуропсихијатар, специјалист офталмолог)

Огласи за ангажирање на експерт/ка

Оглас за ангажирање на експерт/ка за подготовка на кратко упатство (Прирачник) за чекорите и пристапите за примена на РОБ

Оглас за ангажирање на експерт/ка за подготовка на Методологија за вклучување на родовата перспектива во процесот на стратешко планирање

Оглас за ангажирање на експерт/ка за подготовка Г–маркери за вклучување на родовата перспектива во процесот на стратешко планирање

Повик за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за време на зимскиот распуст 2018 година

Министерството за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток, родителски додаток како и деца без родители и родителска грижа, да се јават за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца.

Повеќе овде.

Проект за условени парични надоместоци (УПН Проект)

Министерство За Труд и Социјална Политика Oбјавува Барање за изразување на интерес  за Подготовка на документација за управување со животна средина и со социјалните прашања (eng)

Министерството за труд и социјална политика во рамките на УПН проектот објавува

Барање за изразување на интерес за позиција “Градежен инженер/архитект”

ToR

Јавен оглас

за финансирање на проекти за изградба, доградба, адаптација и опремување на  објекти за проширување на капацитетите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст со средства од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година

Решение
Решение за утврдување на критериумите и методологија за рангирање и избор на општини за кои ќе се обезбеди финансирање со средства од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година за проширување на капацитетите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст

Повик за користење на бесплатни  курсеви

Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток,  детски додаток, згрижувачи/старатели на деца без родители и родителска грижа, како и лица кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа да се јават за користење на бесплатнитe  курсеви.

Повеќе

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, за мерката Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 07.08.2017 година, објавува

Повеќе

Повик за условен паричен надоместок

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на социјална парична помош во чии што домаќинства има членови кои што се редовни ученици во средно образование дека започнува поднесувањето на барањата за вклучување во Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2017/2018 година. Износот на Условениот паричен надоместок е 12.000,00 МКД на годишно ниво и овие средства се исплаќаат на мајката на ученикот.

Повеќе

Потврди

27.5.2014

Министерството за труд и социјална политика Ве информира дека врз основа на Mеморандумот за соработка кој го склучи со Фудбалската федерација на Република Македонија се овозможува бесплатен фудбалски тренинг ...

Повеќе