Камен темелник на дневен центар во Македонска Каменица

Министерот за труд и социјална политика на покана на градоначалникот Дарко Митевски денес ја посети Општина Македонска Каменица по повод големиот државен празник Пресвета Богородица и Ден на Општина Македонска Каменица. Во дворот на детската градинка Бамби беше поставен камен темелник на Дневен центaр за деца со пречки во развојот.

Продолжува реконструкцијата на пензионерските домови

Mинистерот за труд и социјална политика Диме Спасов изврши увид во градежни активности за реконструкција за подобрување на условите за живеење на пензионерите во Пензионерскиот дом во Автокоманда коишто се во тек. Истовремено, тој најави дека покрај во овој, планирани се и дел започнати реконструкции и на други пензионерски домови во Македонија.

Државата ќе ги плаќа придонесите за замените на жените на породилно

Владата го усвои Предлог законот за дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност кој му овозможува на работодавачот доколку има работник на породилно отсуство да вработи друго лице коешто ќе работи за периодот додека трае породилното отсуство на работникот кој го заменува и притоа да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Дополнителен финансиски стимул за семејствата во социјален ризик

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов на прес конференција ја информираше јавноста дека продолжува проектот за условен паричен надоместок за учениците од средно образование коишто потекнуваат од семејства приматели на социјална парична помош и е што е дел од програмата на Владата.

Отворен центар за ран детски развој во Куманово

Дејноста за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст покрај тоа што се врши во јавните и приватните уставови за деца, детски градинки, се врши и во јавните и приватните центри за ран детски развој. Во Куманово, министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, присуствуваше на отворањето на приватниот центар за ран детски развој “Балтазар” во Куманово.

Можност за остварување на старосна пензија за земјоделците

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, информираше дека Владата на Република Македонија ги усвоила измените на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.Tоа се измени со кои се излегува во пресрет на барањата на земјоделците Со усвојувањето на овој закон ќе се создадат можности оваа група на граѓани да се стекне со старосна пензија.

Настани/најави/соопштенија

28.8.2015

Камен темелник на дневен центар во Македонска Каменица

Министерот за труд и социјална политика на покана на градоначалникот Дарко Митевски денес ја посети Општина Македонска Каменица по повод големиот државен празник Пресвета Богородица и Ден на Општина Македонска Каменица. Во дворот на детската градинка Бамби беше поставен камен темелник на дневен центaр за деца со пречки во развојот. Спасов изрази  задоволство што на овој голем празник се започнува еден проект што е во интерес на најранливата категорија на дечиња со посебни потреби тука во Македонска Каменица. 

Повеќе

27.8.2015

Продолжува реконструкцијата на пензионерските домови

Mинистерот за труд и социјална политика Диме Спасов изврши увид во градежни активности за реконструкција за подобрување на условите за живеење на пензионерите во Пензионерскиот дом во Автокоманда коишто се во тек. Истовремено, тој најави дека покрај во овој, планирани се и дел започнати реконструкции и на други пензионерски домови во Македонија.

Повеќе

26.8.2015

Државата ќе ги плаќа придонесите за замените на жените на породилно

Владата го усвои Предлог законот за дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност кој овозможува поволност за работодавачот, односно да има можност за време додека има работник на породилно отсуство, да вработи друго лице коешто ќе работи за периодот додека трае породилното отсуство на работникот кој го заменува и притоа за тој период да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Повеќе

25.8.2015

Дополнителен финансиски стимул за семејствата во социјален ризик

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов на денешната прес конференција ја информираше јавноста дека продолжува  проектот за условен паричен надоместок за учениците од средно образование коишто потекнуваат од семејства  приматели на социјална парична помош и е  што е дел од програмата на Владата. 

Повеќе

18.8.2015

Отворен центар за ран детски развој во Куманово

Дејноста за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст покрај тоа што се врши во јавните и приватните уставови за деца, детски градинки, се врши и во јавните и приватните центри за ран детски развој. Токму денес во Куманово, министерот за труд и социјална политика,  Диме Спасов, присуствуваше на отворањето на приватниот центар за ран детски развој “Балтазар” во Куманово.

Повеќе
18.8.2015

Можност за остварување на старосна пензија за земјоделците

 Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, на прес конференција информираше дека Владата на Република Македонија на својата последна седница  ги  усвоила  измените  на Законот за пензиското и инвалидското осигурување. 

 

Повеќе

17.8.2015

Нови помагала  за слепите лица     

Слепите лица во Македонија од Министерството за труд и социјална политика добија нови помагала-говорни мерачи на шеќер во крвта, притисок, говорни топломери и часовници, часовници на брајово писмо кои треба да им го олеснат секојдневниот живот.

Повеќе

Со проектот “Македонија вработува”  досега ангажирани 4535 лица


Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување, Влатко Поповски и градоначалникот на Општина Вландово, Николче Чурлиновски, ја посетија приватната компанија “Дока Tекстил“ од Валандово, како успешен пример на компанија која ги има искористено поволностите на проектот „Македонија вработува”.

Повеќе

28.7.2015

Проект „Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација  на законодавството на ЕУ во сферата на слободното движење на работниците“

Повеќе од 400 вработени во агенциите, министерствата и фондовите во Република Македонија имаа корист од обуките и активностите кои беа спроведени во рамки на твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација  на законодавството на ЕУ во сферата на слободното движење на работниците“.

Повеќе

25.7.2015

Облешево доби нова современа градинка

Во Општина Чешиново-Облешево на пригодна свеченост  беше предадена во употреба новата детска градинка, инвестиција на Министерството за труд и социјална политика, вредна четири милиони денари.Во присуство на голем број граѓани и родители градинката ја предаде во употреба министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

Повеќе

24.7.2015

Објавен оглас за побарувани занимања на пазарот на  трудот

Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Влатко Поповски и раководителот на Центарот за вработување на град Скопје Слободанка Алексовска остварија работен состанок со раководството на  компанијата “Бато и Дивајн” која е една од дваесетте компании коишто се вклучија во новата Програма за обука за побарувани занимања на пазарот на труд. Програмата оваа година се спроведува во соработка со приватните компании, стопанските комори, организациите на работодавачи,  односно како што изјави Спасов, во соработка со дваесет приватни субјекти коишто регистираат различен вид на обуки за занимања кои се побарувани на пазарот на труд и да се вклучат преку Агенцијата за вработуање за оваа година во обуките предвидени во Оперативниот план.

Повеќе

23.7.2015

Поголема финансиска помош од државата за децата од СОС Детско село

Државата финансиски ќе помага и поддржи 28 деца без родители и родителска грижа и млади на 14-годишна возраст сместени во четири станбени единици за организирано живеење со поддршка. За реализација на оваа помош и поддршка беше потпишан Меморандум меѓу Министерството за труд и социјална политика и СОС Детско село.

Повеќе

Списоци

Список на корисници на бесплатен викенд туризам за период Септември-Октомври 2015 година
Список на корисници на бањско-климатска рекреација за период Септември-Октомври 2015 година

Празници/неработни денови

Успение на Пресвета Богородица

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека, согласно со Законот за празниците на Република Македонија (“Службен  весник на РМ”, бр.21/98 и 18/07), 28 август 2015 година (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) е неработен ден за  граѓаните од православна вероисповед во Република Македонија. 

Повеќе

Издавање на потврди

27.5.2014

Министерството за труд и социјална политика Ве информира дека врз основа на Mеморандумот за соработка кој го склучи со Фудбалската федерација на Република Македонија се овозможува бесплатен фудбалски тренинг ...

Повеќе