Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита

Информација

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека веднаш по завршување на вонредната состојба ќе објави сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца за работа. Со објавувањето на сесијата ќе бидат објавени и прашањата за полагање на теоретскиот дел од стручниот испит, изготвени согласно материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит. Информациите за сесијата можете да ги следите на оваа веб страна и на веб страната на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје.  

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на стручен испит

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->