Оглас 1

Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавува

Јавен оглас за ангажирање на Национален Консултант за евиденција и пристап до регистрација и лични документи

Оглас

Оглас 2

Министерството за труд и социјална политика во партнерство со  Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавува

Јавен оглас за ангажирање на Асистент на Националниот Консултант за евиденција и пристап до регистрација и лични документи

Оглас