Оглас 

Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд од Будимпешта објавува 

Јавен оглас за избор на локални медијатори во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование

Оглас

За избор на локални медијатори во рамки  проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“

Оглас 

Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавува

Јавен оглас за ангажирање на Национален Консултант за евиденција и пристап до регистрација и лични документи

Оглас

Оглас 

Министерството за труд и социјална политика во партнерство со  Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавува

Јавен оглас за ангажирање на Асистент на Националниот Консултант за евиденција и пристап до регистрација и лични документи

Оглас

Оглас 

Јавен оглас за избор на локални медијатори во рамки проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“