Оглас 1Министерството за труд и социјална политика во партнерство со Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта објавуваат

Јавен оглас за ангажирање на Асистент за проектот “Инклузија на деца Роми во јавните општински установи- детски градинки”

Оглас   Опис на надлежности