1. Полошки регион 

Тетово

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово  
  • Телефон: +389 78 837 111
  • e-mail: jumcsrTetovo@mtsp.gov.mk

2. Југозападен регион 

Охрид

 • Центар за жени  жртви на родово базирано/семејно насилство       
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид      
  • Телефон: +389 71 231 032
 • Советувалиште за жени жртви на родово базирано/семејно насилство.
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид
  • Телефон: +389 77 937 916      
  • e-mail: jumcsrOhrid@mtsp.gov.mk

3. Источен регион 

Штип

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип      
  • Телефон: +389 76 475 052
 • Кризен центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство 24/48 ч.
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Штип
  • Телефон: +389 76 475 050
  • e-mail: jumcsrShtip@mtsp.gov.mk

4. Североисточен регион

Куманово

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово
  • Телефон: +389 77 993 705.
  • e-mail: jumcsrKumanovo@mtsp.gov.mk

5. Вардарски регион

Велес

 • Центар за жени жртви на родово базирано/семејно насилство
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 
  • Телефон: +389 76 340 225 
  • e-mail: jumcsrVeles@mtsp.gov.mk

Кавадарци

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци 
  • Телефон: +389  78 298 015 
  • e-mail: jumcsrKavadarci@mtsp.gov.mk

6. Пелагониски

Прилеп

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп
  • Телефон: +389 78 289 427
 • Кризен центар за жртви 24/48 ч
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп 
  • Телефон:+389 78 289 427
  • e-mail: jumcsrPrilep@mtsp.gov.mk

Битола

 • Советувалиште за работа со жени жртви на родово базирано/семејно насилство.
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола
  • Телефон: +389 71 397 875
  • e-mail: jumcsrBitola@mtsp.gov.mk

7. Скопскиот регион

Се прошируваат леглата за згрижување/сместување на жртвите на семејно насилство. Досегашните капацитети на Центарот за жени жртви на родово базирано/семејно насилство беше со мал капацитет и непристапен за лица со попреченост за сместување поради тоа Центарот за жртви на семејно насилство (ЈУМЦСР) го зголеми капацитетот од 6 легла се зголеми на 20 легла и истиот пристапен и за лица со телесна попреченост

 •  
  • Контакт: ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје
  • Телефон: +389 76 486 074
  • e-mail: jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->