Царовска за Гласот на Америка: Повеќе од 120.000 граѓани ги чувствуваат придобивките од социјалната реформа

Во рамки на нејзината работна посета во Соединетите Американски Држави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска даде интервју за медиумот „Гласот на Америка“.

Царовска истакна дека повеќе од 120.000 граѓани ги чувствуваат придобивките од социјалната реформа, затоа што во семејните буџети имаат повеќе финансиски средства.

„Најголема реформа е што вложивме во децата, воведување на детски и образовен додаток, за да може идната генерација од најпогодените семејства да не биде повеќе во сиромаштија, туку, да може да излезе и да се бори на пазарот на труд“, вели Царовска во интервјуто.

Реформата во системот за социјална заштита има трансформативна улога на целото општество. За првпат оние што се најранливи, сиромашните, приматели на социјална парична помош држава не ги гледа како случаи коишто треба да останат на маргините, туку како потенцијал на општеството којшто треба да биде вклучен, во економскиот раст и развој на државата.

Целото интервју погледнете го тука: https://bit.lyQ/2NI0lGH

Carovska për Zërin e Amerikës: Më shumë se 120.000 qytetarë i ndjejnë përfitimet nga reforma sociale

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska në kuadër të vizitës së saj të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dhënë intervistë për “Zërin e Amerikës”.  Carovska theksoi se më shumë se 120.000 qytetarë i ndjejnë përfitimet nga reforma sociale, sepse në buxhetet e tyre familjare kanë më shumë mjete financiare.

“Reforma më e madhe është se investuam tek fëmijët, si vendosja e shtesës arsimore dhe fëmijërore, që gjenerata e ardhshme e familjeve të rrezikuara të mos jetojnë në varfëri, por të dalin nga kjo gjendje dhe të luftojë në tregun e punës”, theksoi Carovska në këtë intervistë.

Reforma në mbrojtjen sociale ka rol transformues në tërë shoqërinë. Për herë të parë ata që janë të rrezikuar, të varfër, përfitues të ndihmës sociale në të holla shteti nuk i sheh se duhet të ngelin në margjina, por si potencial i shoqërisë që duhet të përfshihet në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të shtetit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->