Прекината шестгодишната неправда врз најранливите категории-извршени две исплати на социјална парична помош и туѓа нега во септември

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја информираше јавноста дека во насока на остварување на заложбите за одговорно работење и враќање на парите кај граѓаните од септември 2017 година е воспоставена редовна динамика на исплата на правата за социјална парична помош и т.н. туѓа нега.

Царовска на конференција на сиромашни и социјално исклучени лица ,,Работа, колку да не е без ич’’

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на шестата национална конференција на сиромашни и социјално исклучени лица во организација на Македонската платформа против сиромаштија. Настанот со наслов: ,,Работа, колку да не е без ич’’ беше посветен на лицата кои се вработени, но сиромашни.

Претставен ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на АВРМ , Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП, Луиза Винтон информираа за усвоените измени на ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година.

38-ма Седница на ЕСС

Економско-социјалниот совет ја одржа 38-та седница на која се разгледуваше и дискутираше Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход. Претставници од Управата за јавни приходи ги информираа членовите на Советот за значењето и целта на измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход.

Царовска: “Ќе продолжам да работам на тоа Македонија да стане социјална држава, а министерството вистински граѓански сервис”

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска по повод 100 Влада ја информираше јавноста за законите, мерките и решенија на коишто се посвети во изминатиот период, а кои беа со цел да донесат реален бенефит и финансиска поддршка за повеќе категории граѓани.

Потпишани договори за поддршка на граѓански здруженија од областа на социјална заштита

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и претставници на граѓанските организации, кои беа избрани на јавните конкурси за поддршка на проекти ги потпишаа договорите за финансиска поддршка.

Се зајакнуваат капацитетите за спроведување на процесот на деинституционализација

Во насока на поддршка на започнатиот процес на Деинституционализација на ЈУ Специјален завод Демир Капија во рамките на проектот “Техничка помош за поддршка на процесот на деинституционализација во социјалниот сектор„ финансиски поддржан од страна на Европската Унија спроведени се обуки ...

Настани/најави/соопштенија

18.9.2017

МТСП: Прекината шестгодишната неправда врз најранливите категории-извршени две исплати на социјална парична помош и туѓа нега во септември  

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ја информираше јавноста дека во насока на остварување на заложбите за одговорно работење и враќање на парите кај граѓаните од септември 2017 година е воспоставена редовна динамика на исплата на правата за социјална парична помош и паричниот надоместок за помош и нега од друго лице, популарно наречената-туѓа нега.

Повеќе

15.9.2017

Царовска на конференција на сиромашни и социјално исклучени лица ,,Работа, колку да не е без ич’’

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска се обрати на шестата национална конференција на сиромашни и социјално исклучени лица во организација на Македонската платформа против сиромаштија. Настанот со наслов: ,,Работа, колку да не е без ич’’ беше посветен на лицата кои се вработени, но сиромашни.

Повеќе

14.9.2017

Претставен ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Министерката  за труд и социјална политика Мила Царовска, директорката на Агенцијата за вработување на Република Македонија, Билјана Јовановска и постојаната претставничка на УНДП, Луиза Винтон на конференција за медиумите информираа за усвоените измени на ревидираниот Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година. 

Повеќе
8.9.2017

МТСП: Исплата на права за борци и воени инвалиди

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека на 7 септември 2017 година изврши исплата на правата за борци и воени инвалиди за месец август 2017 година.

Повеќе

7.9.2017

38-ма Седница на ЕСС

Економско-социјалниот совет ја одржа 38-та седница на која се разгледуваше и дискутираше Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход. Претставници од Управата за јавни приходи ги информираа членовите на Советот за значењето и целта на измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход.

Повеќе

6.9.2017

Царовска: “Ќе продолжам да работам на тоа Македонија да стане социјална држава, а министерството вистински граѓански сервис”

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска по повод 100 Влада ја информираше јавноста за законите, мерките и решенија на коишто се посвети во изминатиот период, а кои беа со цел да донесат реален бенефит и финансиска поддршка за повеќе категории граѓани. 

Повеќе

4.9.2017

МТСП: Исплата на права од социјална заштита


Министерството за труд и социјална политика информира дека на 1 септември 2017 година изврши исплатата на социјалната парична помош, паричниот надоместок за помош и нега од друго лице и субвенциите за електрична енергија за месец јули 2017 година.

 

MPPS: Është kryer pagesa e të drejtës nga mbrojtja sociale

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se më shtator 2017 është kryer pagesa e asistencës sociale në të holla, kompensimi në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër dhe subvencionet për energjinë elektrike për muajin korrik 2017.

31.8.2017

Потпишани договори за поддршка на граѓански здруженија од областа на социјална заштита  

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска и претставници на граѓанските организации, кои беа избрани на јавните конкурси за поддршка на проекти ги потпишаа договорите за финансиска поддршка. Средбата беше искористена и за размена на конструктивни предлози за спроведување на проектите, но и за начините за проширување на соработката на здруженијата со државните институции, за што министерката Царовска ја потенцираше својата искрена намера и подготвеност.

Повеќе

25.8.2017

Децата во градинките ќе се згрижуваат во текот на денот согласно со потребите на родителите

Во врска со информациите коишто стигнуваат до Министерството за труд и социјална политика дека во одредени јавни установи за деца/детски градинки се вршат анкети во кои родителите се анкетираат дали нивното дете ќе посетува прва или втора смена од 7:00 до 14:30 или од 14:30 до 21:30, УКАЖУВАМЕ дека:

Наведеното работно време се однесува само на вработените во установите кои треба да ја применат Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, а не и на времето за престој на децата во јавни установи за деца/детски градинки.

Повеќе

Списоци

Список на корисници на услуга Бањска климатска рекреација за септември и октомври 2017 година

Список на корисници на услуга Бесплатен туристички викенд за септември и октомври 2017 година 

Повик

Повик за користење на бесплатни  курсеви

Министерство за труд и социјална политика ги повикува заинтересираните лица корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток,  детски додаток, згрижувачи/старатели на деца без родители и родителска грижа, како и лица кои до 18 години имале статус на деца без родители и родителска грижа да се јават за користење на бесплатнитe  курсеви.

Повеќе

Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, за мерката Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 07.08.2017 година, објавува

Повеќе

Повик за условен паричен надоместок

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на социјална парична помош во чии што домаќинства има членови кои што се редовни ученици во средно образование дека започнува поднесувањето на барањата за вклучување во Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година. Износот на Условениот паричен надоместок е 12.000,00 МКД на годишно ниво и овие средства се исплаќаат на мајката на ученикот.

Повеќе

Потврди

27.5.2014

Министерството за труд и социјална политика Ве информира дека врз основа на Mеморандумот за соработка кој го склучи со Фудбалската федерација на Република Македонија се овозможува бесплатен фудбалски тренинг ...

Повеќе